×
  • gopr podhale - obrazek tła 8
  • gopr podhale - obrazek tła 1
  • gopr podhale - obrazek tła 2
  • gopr podhale - obrazek tła 3
  • gopr podhale - obrazek tła 4
  • gopr podhale - obrazek tła 7
  • gopr podhale - obrazek tła 6
| |

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR
Oficjalna strona


Profilaktyka w GP GOPR

Grupa Podhalańska organizuje różnorodne zajęcia profilaktyczno-dydaktyczne mające na celu przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego wędrowania po górach.

Prelekcje (Stacja Centralna GP GOPR)

Godzinne prelekcje połączone z wyświetlaniem slajdów i pokazem sprzętu GOPR. Uczestnicy otrzymują naklejki GP GOPR z numerem ratunkowym w górach 601 100 300.

"W górach bezpiecznie" (kwiecień-wrzesień)

Cykl ciekawych, całodziennych imprez szkoleniowo-dydaktycznych "W górach bezpiecznie" prowadzonych przez instruktorów GOPR, skierowanych do zorganizowanych grup młodzieżowych z całej Polski.

Program szkolenia "W górach bezpiecznie":
1. Zajęcia teoretyczne (sala audiowizualna w Stacji Centralnej GP GOPR)

Instruktaż i dydaktyka bezpiecznego wędrowania i prawidłowych zachowań w górach. Sytuacje ekstremalne, zagrożenia spowodowane warunkami pogodowymi (burza, mgła, spadek temperatury), prawidłowe zachowanie się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia, instruktaż pierwszej pomocy, numer ratunkowy w górach 601 100 300.

Pokaz slajdów z wypraw, akcji i szkoleń Grupy Podhalańskiej, quiz z nagrodami-gadżety GOPR (smycze, naklejki itp.)

2. Zajęcia praktyczne (teren przy Stacji Centralnej GP GOPR w Rabce-Zdroju)

Nauka wspinaczki górskiej na ścianie wspinaczkowej z asekuracją odgórną prowadzoną przez ratowników, przejażdżka quadem pod opieką ratownika GOPR. Pokaz akcji ratunkowej z udziałem pozoranta (uczestnik szkolenia), zaopatrzenie i transport w wózku za czterokołowcem.

3. Zajęcia terenowe

Wyjście ze Stacji Centralnej do Głównego Szlaku Beskidzkiego (szlak czerwony), dojście (ok. 1.5 godz, 5 km) do bacówki PTTK na Maciejowej (852 m n.p.m.).

Wycieczka w góry pod opieką ratowników – dostosowanie tępa marszu do najsłabszych, biorących udział w szkoleniu. W trakcie marszu instruktaż bezpiecznego wędrowania, nauka topografii-przypomnienie ciekawych akcji i wypraw GP GOPR w Gorcach i Beskidzie Wyspowym.

Prezentacja łączności-próba nawiązania łączności przez uczestników za pomocą przenośnych radiotelefonów GOPR. Dojście do bacówki PTTK na Maciejowej-odpoczynek. W drodze powrotnej do Rabki na szlaku praktyczny instruktaż pierwszej pomocy w nagłych wypadkach z udziałem wybranych pozorantów.

Podsumowanie i omówienie szkolenia, wręczenie uczestnikom okolicznościowych dyplomów GP GOPR i zakończenie programu.

Imprezy plenerowe

Ratownicy GP GOPR w okresie letnim i zimowym zapraszają na organizowane przez samorządy lokalne, organizacje charytatywne, szkoły i kluby sportowe festyny, imprezy i uroczystości plenerowe, gdzie można spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, pojeździć quadem pod opieką ratowników, wziąć udział w licznych konkursach dotyczących bezpiecznego wędrowania oraz w instruktażu udzielania pierwszej pomocy.

Internetowe szkolenia GOPR

Przed wyruszeniem w góry warto wejść na stronę: www.gopr.com.pl i wziąć udział w szkoleniu "W górach bezpiecznie" dotyczących udzielania pierwszej pomocy, profilaktyki i radzenia sobie w sytuacjach ekstremalnych.

Program szkolenia składa się z 3 części: w górach bezpiecznie - lato, w górach bezpiecznie - zima oraz góry wyższe.

Zapraszamy

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach, mamy nadzieję iż wiedza pozyskana podczas spotkań z ratownikami pozwoli na uniknięcie wielu wypadków w górach. Zaprezentowany w czasie szkolenia prawidłowy sposób przekazywania informacji na numer ratunkowy w górach 601 100 300 pozwoli na szybkie dotarcie ratowników do poszkodowanych w górach.

Kontakt

Stacja Centralna GP GOPR, al. 1000-lecia 1, 34-700 Rabka Zdrój
Tel. 0-18 267 68 80 lub 0-18 267 64 58

SPONSORZY GOPR

PARTNERZY GOPR

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

W tym miejscu niebawem pojawi się możliwość szybkiego przelewu dla naszej grupy.


Fundacja GOPR

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 735-00-08-678
REGON: 385877118
KRS: 836360


Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: poczta@gopr-podhale.pl