×
  • gopr podhale - obrazek tła
|

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR


Egzamin do GP GOPR!

Grupa Podhalańska GOPR zaprasza na egzamin wstępny w roku 2024, który po raz pierwszy będzie się odbywać w nowej formule.

W planie są 2 dni egzaminu:
- część zimowa (tak jak w latach poprzednich);
- część letnia (nowość, szczegóły poniżej).

Aby przystąpić do egzaminu należy posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu do GOPR oraz posiadać niezbędny sprzęt do sprawnego poruszania się w warunkach zimowych, w górach i na stoku narciarskim oraz w warunkach letnich, przy drugiej części egzaminu.
Sprzęt techniczny i wspinaczkowy zapewnia GOPR - dotyczy części letniej.

Osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje np. kurs KPP, uprawnienia przewodnickie, PZN, PZA, itp., powinny zabrać dokumenty je potwierdzające na egzamin. Zaleca się stosowanie sprzętu skitourowego.
Czas trwania: 2 dni (dzień zimowy + dzień letni)

Kiedy:

- ZIMA: 25.02.2024 r. Długa Polana Nowy Targ, start: 8.00;

- LATO: 07.04.2024 r. Kluszkowce, start: 8.00

Gdzie:

- Zima: https://maps.app.goo.gl/fZEm8yh76fheddLf6


ZAŁOŻENIA:

Egzamin składa się z dwóch dni (zima/lato).

Dwudniowe egzaminy realizowane są przez większość służb w Europie. Chcemy, aby przyszli kandydaci na ratowników górskich, mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności w zimowych i letnich aktywnościach potrzebnych do działań w górach oraz ratownictwie.
Osoba, która stara się o wstąpienie do GP GOPR musi uczestniczyć w 2 częściach egzaminu uzyskując wynik pozytywny ze wszystkich części składowych.

EGZAMIN ZIMA
Część kondycyjno-techniczna – wyjście na czas na Turbacz, w oparciu o szlak zielony z Długiej Polany wg. wyznaczonej trasy (część przejścia będzie miał techniczny charakter) z ekwipunkiem potrzebnym do odbycia egzaminu. Limit czasu – ustalony w dniu egzaminu przez ratownika, (przyjście za Instruktorem dyskwalifikuje z dalszej części egzaminu!)
Część narciarska – zjazd na nartach z Turbacza, na Długą Polanę (jazda w zróżnicowanym terenie), a następnie jazda na stoku Długa Polana (hamowanie pługiem do zatrzymania, ześlizg boczny, skręt „stop”, jazda dowolna).
Część topograficzna – ogólna znajomość pasm górskich w Polsce i szczegółowa znajomość terenu działania Grupy Podhalańskiej. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej.
Prezentacja osobista - indywidualne wystąpienie/rozmowa przed Komisją Egzaminacyjną (ok. 2 -5 min.) Tematy: działalność górska, motywy przyjścia do GOPR, przydatne umiejętności oraz uprawnienia.

EGZAMIN LATO
Część medyczna - udzielenie pierwszej pomocy przy użyciu sprzętu osobistego oraz apteczki osobistej w prostych scenariuszach medycznych np. skręcenie, założenie opatrunku, pozycja boczna ustalona etc., znajomość numerów alarmowych i schematu wezwania pomocy.
Część techniczno-sprawnościowa - przejście dwóch elementów, ocena sprawności w trudnym terenie oraz działania w ekspozycji.
- wspinaczka na wędkę, droga o trudności III ok. 20 m
- przejście most linowy.
Część nawigacja + poruszanie letnie w terenie
Przejście trasy w zróżnicowanym terenie wg. zadanych punktów (współrzędne GPS, azymut, opis, miejsca na mapie). Konieczność posiadania kompasu, mapy terenu oraz odbiornika GPS lub aplikacji w telefonie umożliwiającej prace ze współrzędnymi geograficznymi.
Wykonanie zadania: odnalezienie wszystkich punktów + limit czasowy
Test teoretyczny
Test wiedzy o górach oraz ratownictwie (bez topografii, podstawowe informacje z zakresu gór, turystyki, ratownictwa etc.)

Kolejne etapy rekrutacji:
Po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu kandydackiego należy w ustalonym przez GOPR czasie (zazwyczaj około miesiąca) odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Naczelnikiem Grupy oraz złożyć w Stacji Centralnej Grupy następujące dokumenty:
• życiorys z uwzględnieniem działalności górskiej,
• podanie o przyjęcie na kandydata podpisane przez dwóch ratowników GP GOPR tzw. wprowadzających – osoby nie znające osobiście ratowników mogą o tym poinformować już podczas odczytywania wyników z egzaminu, w takim wypadku GOPR pomoże w znalezieniu wprowadzających.
• Ewentualne kserokopie potwierdzeń posiadania dodatkowych kwalifikacji (np. kursu KPP, uprawnień przewodnickich, PZN, PZA, itp.)

Więcej informacji oraz pytania prosimy kierować mailowo na adres: szef.szkolenia@goprpodhale.pl 
Rafał Zmarz - Szef Szkolenia Grupy Podhalańskiej GOPR (tel: 693 540 018)


O bezpieczeństwo dbamy wspólnie z Pomoc to Moc - społeczna odpowiedzialność PZU, Plus, TAURON Polska Energia, ORLEN oraz Land Rover Polska, a działalność naszego pogotowia współfinansowana jest ze środków Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

PARTNERZY GOPR 

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

Wsparcie Grupy Podhalańskiej GOPR

Wybierz kwotę:

5 zł 10 zł 20 zł 50 zł 100 zł 200 zł

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869
KRS: 0000156881

Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: biuro@goprpodhale.pl


Inspektor Ochrony Danych 
Jakub Smaza
email: iod@gopr.pl
Gorczański Park Narodowy