×
  • gopr podhale - obrazek tła
| |

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR
Oficjalna strona


Zostań Ratownikiem GP GOPR!

Zachęcamy do wzięcia udziału w egzaminie wstępnym do Grupy Podhalańskiej GOPR, który planowany jest na dzień 27 lutego 2021 roku. Egzamin rozpocznie się o godz. 8.00
Aby przystąpić do egzaminu należy posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu do GOPR oraz posiadać niezbędny sprzęt do sprawnego poruszania się w warunkach zimowych w górach i na stoku narciarskim. Zalecamy posiadanie sprzętu ski-turowego.Osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje, np. kurs KPP, uprawnienia przewodnickie, PZN, PZA, itp., powinny zabrać dokumenty je potwierdzające na egzamin.

Egzamin składa się z czterech części:

Część kondycyjno-techniczna – wyjście na czas na Turbacz wg. wyznaczonej trasy (część przejścia będzie miała techniczny charakter) z ekwipunkiem potrzebnym do odbycia egzaminu. Limit czasu zostanie ustalony w dniu egzaminu w zależności od warunków. Dotarcie za instruktorem dyskwalifikuje z dalszej części egzaminu.

Część narciarska – zjazd na nartach z Turbacza na Długą Polanę (jazda w zróżnicowanym terenie), a następnie jazda na stoku Długa Polana (hamowanie pługiem do zatrzymania, ześlizg boczny, skręt „Stop”, jazda dowolna).

Część teoretyczna – przeprowadzona w formie pisemnej ogólna znajomość pasm górskich w Polsce i szczegółowa znajomość terenu działania Grupy Podhalańskiej oraz ogólnej wiedzy o górach.

Prezentacja osobista – indywidualne wystąpienie/rozmowa przed Komisją Egzaminacyjną (ok. 2 -5 min.). Omówienie swojej działalności górskiej, motywów przyjścia do GOPR, przydatnych umiejętności oraz posiadanych uprawnień.
Kolejne etapy rekrutacji.
Po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu kandydackiego należy w ustalonym przez GOPR czasie (zazwyczaj około miesiąca) odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Naczelnikiem Grupy oraz złożyć w Stacji Centralnej Grupy następujące dokumenty:
• życiorys z uwzględnieniem działalności górskiej,
• podanie o przyjęcie na kandydata podpisane przez dwóch ratowników GP GOPR, tzw. wprowadzających – osoby nie znające osobiście ratowników mogą o tym poinformować już podczas odczytywania wyników z egzaminu. W takim wypadku GOPR pomoże w znalezieniu wprowadzających.
• ewentualne kserokopie potwierdzeń posiadania dodatkowych kwalifikacji (np. kursu KPP, uprawnień przewodnickich, PZN, PZA, itp.)
Odpowiedzi na ewentualne pytania udzieli Rafał Zmarz - Szef Szkolenia GP GOPR.
E-mail: szef.szkolenia@goprpodhale.pl

SPONSORZY GOPR 

PARTNERZY GOPR

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

W tym miejscu niebawem pojawi się możliwość szybkiego przelewu dla naszej grupy.


Fundacja GOPR

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 735-00-08-678
REGON: 385877118
KRS: 836360


Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: biuro@goprpodhale.pl


Logo MSWiAGOPR realizuje zadania
z zakresu ratownictwa górskiego
dzięki środkom finansowym MSWiA

Województwo małopolskie