×
  • gopr podhale - obrazek tła
|

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR


Człowiek/Kolega/Ratownik - kompetencje służby górskiej 2.0 Človek / Kolega/Záchranár - kompetencie horskiej služby 2.0

Partner wiodący/wnioskodawca: Grupa Regionalna GOPR Grupa Podhalańska.

Tytuł mikroprojektu: Człowiek/Kolega/Ratownik - kompetencje służby górskiej 2.0/Človek / Kolega/Záchranár - kompetencie horskiej služby 2.0

Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej.

Okres realizacji mikroprojektu: 01-2021 - 12-2021.

W realizacji wszystkich aktywności projektu uczestniczyć będą ratownicy z Polski i Słowacji. W ramach przygotowań uzgodniono, że w projekcie przeprowadzonych zostanie 10 wspólnych szkoleń o łącznej ilości dni 33 oraz w celu podsumowania przeprowadzonych działań zrealizowana zostanie konferencja podsumowująca. Dwa z zaplanowanych szkoleń będą miały specjalnych charakter, bo przyjmą formę manewrów, a więc przetestowanie nabytej wiedzy w realnym scenariuszu. Sposób ich przeprowadzenia, zastosowane metody będą wspólnie konsultowane przez szefów wyszkolenia.

Cel ogólny mikroprojektu oraz sposób w jaki przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu:

Na obszarze Podhala współpraca transgraniczna uwzględniająca wspólne szkolenia i pogłębioną współpracę służb górskich zastała zainicjowana przez naszą Grupę w 2019 roku. Wcześniej w takim zakresie zasadniczo ona nie istniała. Nikt nie oferuje takich szkoleń i wydaje się że mało kto myśli w takich kategoriach o edukacji transgranicznej. Projekt realizowany przez GP GOPR i HS PIENAP jest odpowiedzią na te braki i rozwija ten nowy proces myślenia o współpracy który ma na celu stworzenie systemowych ram trwałej i efektywnej edukacji transgranicznej, który można przenieść również na inne służby, jak np. OSP. Ponadto należy wskazać, że osoby które angażują się w pracę służby ratowniczej mogą potencjalnie w przyszłości znaleźć zatrudnienie zarówno w służbach ratunkowych, jak i administracji Parków Narodowych, Straży Granicznej i in.

Cele szczegółowe mikroprojektu:

 Celem szczegółowym mikro-projektu jest podniesienie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji ratowników górskich z GOPR i HZS, które ułatwią i usprawnią prowadzenie transgranicznych działań ratowniczych po polskiej i słowackiej stronie w rejonie gór. Realizacja tego celu ma bezpośredni związek z wdrożeniem celu szczegółowego programu, gdyż przewiduje cykl szkoleń specjalistycznych oraz zintegrowanie i wymianę doświadczeń wiedzy po obu stronach granicy na rzecz stworzenia nowej jakości w prowadzeniu działań ratowniczych na obszarze transgranicznym. 


PARTNERZY GOPR 

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

W tym miejscu niebawem pojawi się możliwość szybkiego przelewu dla naszej grupy.


Fundacja GOPR

szlakibezgranic

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869
KRS: 0000156881

Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: biuro@goprpodhale.pl


Inspektor Ochrony Danych 
Jakub Smaza
email: iod@gopr.pl
Województwo małopolskie

Gorczański Park Narodowy