×
  • gopr podhale - obrazek tła
|

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR


UMOWA PODPISANA!

W dniu 27.01.2021 r. w siedzibie Związku Euroregionu Tatry w Nowym Targu Dyrektor biura - P. Michał Stawarski, Naczelnik Grupy Podhalańskiej GOPR – Marek Ciaś, Zastępca Naczelnika Grupy Podhalańskiej GOPR – Rafał Chrustek wspólnie podpisali umowę o dofinansowanie mikroprojektu w ramach projektu parasolowego pt.: "Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko  słowackim" Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014 - 2020.

Partnerem naszego projekt pn.: Człowiek/Kolega/Ratownik - kompetencje służby górskiej 2.0 / Človek / Kolega/Záchranár - kompetencie horskiej služby 2.0 jest Horská služba Pieninského národného parku. W ramach wsparcia otrzymamy łącznie 49 179,57 Euro.

Celem szczegółowym mikroprojektu jest podniesienie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji ratowników górskich z GP GOPR i HS PIENAP, które ułatwią i usprawnią prowadzenie transgranicznych działań ratowniczych po polskiej i słowackiej stronie w rejonie gór. Założenia projektowe obejmują realizację 10-ciu wspólnych szkoleń, trwających łącznie 33 dni. Dwa z zaplanowanych szkoleń będą miały specjalnych charakter - przyjmą formę manewrów, a więc przetestowanie nabytej wiedzy w realnym scenariuszu. Ww. działania pozwalają na wymianę doświadczeń wiedzy po obu stronach granicy na rzecz stworzenia nowej jakości w prowadzeniu działań ratowniczych na obszarze transgranicznym. W celu podsumowania przeprowadzonych działań zrealizowana zostanie również konferencja. W projekcie ujęto również zakup sprzętu technicznego niezbędnego do realizacji zamierzeń szkoleniowych. Będzie on służył zarówno polskim, jak i słowackim ratownikom podczas wspólnych szkoleń.


PARTNERZY GOPR 

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

W tym miejscu niebawem pojawi się możliwość szybkiego przelewu dla naszej grupy.


Fundacja GOPR

szlakibezgranic

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869
KRS: 0000156881

Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: biuro@goprpodhale.pl


Inspektor Ochrony Danych 
Jakub Smaza
email: iod@gopr.pl
Województwo małopolskie

Gorczański Park Narodowy