×
  • gopr podhale - obrazek tła
|

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR


Dołącz do GP GOPR!


Jak zostać ratownikiem górskim ?

Twoją pasją są góry ? Chcesz pomagać ludziom ?

Zostań Ratownikiem Górskim !!!

Grupa Podhalańska GOPR zaprasza w swoje szeregi.

Każdego roku końcem lutego Grupa Podhalańska GOPR (dokładny termin ogłoszony wcześniej WWW, FB) organizuje Egzamin Wstępny na Kandydata na Ratownika Górskiego.
Jeżeli znasz dobrze góry, masz dobrą kondycję, umiesz jeździć na nartach – możesz przystąpić do egzaminu wstępnego.

Szczegóły poniżej:

W planie są 2 dni egzaminu:
- część zimowa;
- część letnia.

Aby przystąpić do egzaminu należy posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu do GOPR oraz posiadać niezbędny sprzęt do sprawnego poruszania się w warunkach zimowych, w górach i na stoku narciarskim oraz w warunkach letnich, przy drugiej części egzaminu.

Sprzęt techniczny i wspinaczkowy zapewnia GOPR - dotyczy części letniej.
Osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje np. kurs KPP, uprawnienia przewodnickie, PZN, PZA, itp., powinny zabrać dokumenty je potwierdzające na egzamin. Zaleca się stosowanie sprzętu skitourowego.

 Czas trwania: 2 dni (dzień zimowy + dzień letni)
Kiedy i gdzie? Tego dowiesz się śledząc naszą stronę WWW oraz FB.

ZAŁOŻENIA:
Egzamin składa się z dwóch dni (zima/lato).
Dwudniowe egzaminy realizowane są przez większość służb w Europie. Chcemy, aby przyszli kandydaci na ratowników górskich, mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności w zimowych i letnich aktywnościach potrzebnych do działań w górach oraz ratownictwie.
Osoba, która stara się o wstąpienie do GP GOPR musi uczestniczyć w 2 częściach egzaminu uzyskując wynik pozytywny ze wszystkich części składowych.

EGZAMIN ZIMA

Część kondycyjno-techniczna – wyjście na czas na Turbacz, w oparciu o szlak zielony z Długiej Polany wg. wyznaczonej trasy (część przejścia będzie miał techniczny charakter) z ekwipunkiem potrzebnym do odbycia egzaminu. Limit czasu – ustalony w dniu egzaminu przez ratownika, (przyjście za Instruktorem dyskwalifikuje z dalszej części egzaminu!)

Część narciarska – zjazd na nartach z Turbacza, na Długą Polanę (jazda w zróżnicowanym terenie), a następnie jazda na stoku Długa Polana (hamowanie pługiem do zatrzymania, ześlizg boczny, skręt „stop”, jazda dowolna).

Część topograficzna – ogólna znajomość pasm górskich w Polsce i szczegółowa znajomość terenu działania Grupy Podhalańskiej. Egzamin w formie pisemnej lub ustnej.
Prezentacja osobista - indywidualne wystąpienie/rozmowa przed Komisją Egzaminacyjną (ok. 2 -5 min.) Tematy: działalność górska, motywy przyjścia do GOPR, przydatne umiejętności oraz uprawnienia.

EGZAMIN LATO

Część medyczna - udzielenie pierwszej pomocy przy użyciu sprzętu osobistego oraz apteczki osobistej w prostych scenariuszach medycznych np. skręcenie, założenie opatrunku, pozycja boczna ustalona etc., znajomość numerów alarmowych i schematu wezwania pomocy.

Część techniczno-sprawnościowa - przejście dwóch elementów, ocena sprawności w trudnym terenie oraz działania w ekspozycji.
- wspinaczka na wędkę, droga o trudności III ok. 20 m
- przejście most linowy.

Część nawigacja + poruszanie letnie w terenie
Przejście trasy w zróżnicowanym terenie wg. zadanych punktów (współrzędne GPS, azymut, opis, miejsca na mapie). Konieczność posiadania kompasu, mapy terenu oraz odbiornika GPS lub aplikacji w telefonie umożliwiającej prace ze współrzędnymi geograficznymi.
Wykonanie zadania: odnalezienie wszystkich punktów + limit czasowy

Test teoretyczny
Test wiedzy o górach oraz ratownictwie (bez topografii, podstawowe informacje z zakresu gór, turystyki, ratownictwa etc.)


Kolejne etapy rekrutacji

Po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu kandydackiego należy w ustalonym przez GOPR czasie (zazwyczaj około miesiąca) odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Naczelnikiem Grupy oraz złożyć w Stacji Centralnej Grupy następujące dokumenty:
• życiorys z uwzględnieniem działalności górskiej,
• podanie o przyjęcie na kandydata podpisane przez dwóch ratowników GP GOPR tzw. wprowadzających – osoby nie znające osobiście ratowników mogą o tym poinformować już podczas odczytywania wyników z egzaminu, w takim wypadku GOPR pomoże w znalezieniu wprowadzających.
• ewentualne kserokopie potwierdzeń posiadania dodatkowych kwalifikacji (np. kursu KPP, uprawnień przewodnickich, PZN, PZA, itp.)

Więcej informacji oraz pytania prosimy kierować mailowo na adres: szef.szkolenia@goprpodhale.pl
Rafał Zmarz - Szef Szkolenia Grupy Podhalańskiej GOPR (tel: 693 540 018).PARTNERZY GOPR 

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

Wsparcie Grupy Podhalańskiej GOPR

Wybierz kwotę:

5 zł 10 zł 20 zł 50 zł 100 zł 200 zł

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869
KRS: 0000156881

Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: biuro@goprpodhale.pl


Inspektor Ochrony Danych 
Jakub Smaza
email: iod@gopr.pl
Gorczański Park Narodowy