×
  • gopr podhale - obrazek tła
|

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR


„Kształtowanie i podnoszenie transgranicznych kompetencji ratowników GP GOPR i Horska Zachranna Sluzba”.

Partner wiodący/wnioskodawca: Grupa Regionalna GOPR Grupa Podhalańska.

Tytuł mikroprojektu: „Kształtowanie i podnoszenie transgranicznych kompetencji ratowników GP GOPR i Horska Zachranna Sluzba”.
Cel szczegółowy: Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej.
Okres realizacji mikroprojektu: 04-2019 - 03-2020.

W realizacji wszystkich aktywności projektu uczestniczyć będą ratownicy z Polski i Słowacji. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 13 wspólnych szkoleń w ciągu całego roku. Sposób ich przeprowadzenia, zastosowane metody będą wspólnie konsultowane przez szefów wyszkolenia. Rezultatem przeprowadzonych szkoleń będą wspólne rekomendacje co do sposobu prowadzenia akcji ratowniczych o charakterze ściśle transgranicznym. 

Cel ogólny mikroprojektu oraz sposób w jaki przyczynia się do realizacji celu szczegółowego programu :

Na obszarze Podhala współpraca transgraniczna uwzględniająca wspólne szkolenia i pogłębioną współpracę służb górskich zasadniczo nie istnieje. Nikt nie oferuje takich szkoleń i wydaje sie że mało kto myśli w takich kategoriach o edukacji transgranicznej. Projekt realizowany przez GOPR i HZS jest odpowiedzią na te braki i inicjuje całkiem nowy proces myślenia o współpracy który ma na celu stworzenie systemowych ram trwałej i efektywnej edukacji transgranicznej. 

Cele szczegółowe mikroprojektu:

 Celem szczegółowym mikro-projektu jest podniesienie kwalifikacji i rozwijanie kompetencji ratowników górskich z GOPR i HZS, które ułatwią i usprawnią prowadzenie transgranicznych działań ratowniczych po polskiej i słowackiej stronie w rejonie gór. Realizacja tego celu ma bezpośredni związek z wdrożeniem celu szczegółowego programu, gdyż przewiduje cykl szkoleń specjalistycznych oraz zintegrowanie i wymianę doświadczeń wiedzy po obu stronach granicy na rzecz stworzenia nowej jakości w prowadzeniu działań ratowniczych na obszarze transgranicznym. PARTNERZY GOPR 

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

Wsparcie Grupy Podhalańskiej GOPR

Wybierz kwotę:

5 zł 10 zł 20 zł 50 zł 100 zł 200 zł

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869
KRS: 0000156881

Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: biuro@goprpodhale.pl


Inspektor Ochrony Danych 
Jakub Smaza
email: iod@gopr.pl
Gorczański Park Narodowy