×
  • gopr podhale - obrazek tła
|

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR


50 tysięcy euro dla ratowników z Podhala

W miniony piątek, 5 kwietnia 2019 roku, nasza Grupa rozpoczęła oficjalnie współpracę projektową z naszymi Przyjaciółmi i Kolegami z  Horská služba Pieninského národného parku w ramach projektu pn.: „Kształtowanie i podnoszenie transgranicznych kompetencji ratowników GP GOPR i Horska Zachranna Sluzba” / "Tvorba a zlepšovanie cezhraničných kompetencií záchranárov GP GOPR a Horskej służby Pieninského  národného"

Wspólnie skutecznie pozyskaliśmy środki finansowe w kwocie prawie 50 tys. euro na cykl specjalistycznych szkoleń górskich (13 szkoleń). Naszym wspólnym celem jest intensyfikacja współpracy poprzez szkolenia i naukę, a w konsekwencji zintegrowanie działań ratowniczych na polsko-słowackim pograniczu, gdzie co roku zarówno w okresie letnim jak i zimowym, dochodzi do wielu wypadków turystycznych.

"Mam nadzieję, że stworzenie wspólnych algorytmów działań ratowniczych zwiększy jeszcze bardziej efektywność udzielanej pomocy" - podkreślił Naczelnik Grupy Marek Ciaś. Wartość dodaną tak rozumianej współpracy wskazał również Prezes Grupy Maciek Kopytek, podkreślając, że w sytuacji np. klęsk żywiołowych zintegrowanie współpracy obu służb może mieć kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia mieszkańców Euroregionu Tatry. Projekt będzie realizowany od kwietnia 2019 do końca marca 2020 roku. Szkolenia i praca warsztatowa odbędzie się zarówno po polskiej jak i słowackiej stronie granicy.

Poza organizacją szkoleń w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt ratowniczy (m.in.: nosze typu Tyromont, respiratory, kardiomonitory, zestawy lawinowe). Planuje się, że w projekcie udział weźmie blisko 250 ratowników górskich. O naszych działaniach będziemy informować regularnie – już niebawem relacja z pierwszego szkolenia.

Projekt jest finansowany z Program Interreg PL-SK - Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 


PARTNERZY GOPR 

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

Wsparcie Grupy Podhalańskiej GOPR

Wybierz kwotę:

5 zł 10 zł 20 zł 50 zł 100 zł 200 zł

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869
KRS: 0000156881

Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: biuro@goprpodhale.pl


Inspektor Ochrony Danych 
Jakub Smaza
email: iod@gopr.pl
Gorczański Park Narodowy