×
 • gopr podhale - obrazek tła 8
 • gopr podhale - obrazek tła 1
 • gopr podhale - obrazek tła 2
 • gopr podhale - obrazek tła 3
 • gopr podhale - obrazek tła 4
 • gopr podhale - obrazek tła 7
 • gopr podhale - obrazek tła 6
| |

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR
Oficjalna strona


Jak zostać ratownikiem

Jak zostać ratownikiem górskim?

Rekrutacja do Grupy Podhalańskiej GOPR jest dwuetapowa: najpierw organizowany jest egzamin kandydacki, a następnie osoby, które uzyskają z niego pozytywną oceną zobowiązane są do odbycia krótkiej rozmowy z Naczelnikiem Grupy oraz złożenia w Stacji Centralnej Grupy wymaganych dokumentów.

Egzamin kandydacki.

Egzamin corocznie odbywa się końcem lutego lub początkiem marca. Rozpoczyna się przy dyżurce GOPR na Długiej Polanie w Nowym Targu. Aby przystąpić do egzaminu należy posiadać przy sobie zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia egzaminu do GOPR oraz posiadać niezbędny sprzęt do sprawnego poruszania się w warunkach zimowych w górach i na stoku narciarskim. Osoby posiadające dodatkowe kwalifikacje, np. kurs KPP, uprawnienia przewodnickie, PZN, PZA, itp.) powinny zabrać dokumenty je potwierdzające na egzamin.

Egzamin składa się z trzech części:

 • Część kondycyjna – wyjście na czas na Turbacz zielonym szlakiem z Długiej Polany z ekwipunkiem potrzebnym do odbycia egzaminu. Limit czasu – ustalony w dniu egzaminu przez ratownika,
 • Część narciarska – zjazd na nartach z Turbacza na Długą Polanę (jazda w zróżnicowanym terenie),
  a następnie jazda na stoku Długa Polana (hamowanie pługiem do zatrzymania, ześlizg boczny, jazda dowolna).
 • Część teoretyczna – ogólna znajomość pasm górskich w Polsce i szczegółowa znajomość terenu działania Grupy Podhalańskiej – przeprowadzona w formie ustnej.

Kolejne etapy rekrutacji.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny z egzaminu kandydackiego należy w ustalonym przez GOPR czasie (zazwyczaj około miesiąca) odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Naczelnikiem Grupy oraz złożyć w Stacji Centralnej Grupy następujące dokumenty:

 • Życiorys z uwzględnieniem działalności górskiej,
 • Podanie o przyjęcie na kandydata podpisane przez dwóch ratowników GP GOPR tzw. wprowadzających – osoby nie znające osobiście ratowników mogą o tym poinformować już podczas odczytywania wyników z egzaminu, w takim wypadku GOPR pomoże w znalezienie wprowadzających.
 • Ewentualne kserokopie potwierdzeń posiadania dodatkowych kwalifikacji (np. kursu KPP, uprawnień przewodnickich, PZN, PZA, itp.)

Staż kandydacki

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu i spełnieniu powyższych wymagań adept uchwałą Zarządu zostaje przyjęty w poczet kandydatów GOPR i rozpoczyna staż kandydacki, który trwa przynajmniej dwa lata. W okresie tym kandydat obowiązany jest do odbycia szeregu szkoleń zakończonych Kursem I stopnia i egzaminem. Pozytywne zdanie egzaminu oraz spełnienie wszystkich wymagań uprawnia kandydata do złożenia uroczystego przyrzeczenia na ręce Naczelnika GP GOPR i odebrania "Blachy", czyli stania się pełnoprawnym ratownikiem Grupy Podhalańskiej GOPR.


SPONSORZY GOPR

PARTNERZY GOPR

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

W tym miejscu niebawem pojawi się możliwość szybkiego przelewu dla naszej grupy.


Fundacja GOPR

dla Ratowników

Grupa Podhalańska GOPR
al. 1000-lecia 1
34-700 Rabka Zdrój

tel.: 0-18 267 68 80
fax: 0-18 267 64 58

poczta@gopr-podhale.pl

Projekt i realizacja: ESC S.A.