×
  • gopr podhale - obrazek tła
|

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR


Bezpieczna Małopolska - Etap I samochody ratownictwa górskiego

W ramach Projektu zostały zakupione samochody terenowe do ratownictwa górskiego (bez wyposażenia specjalistycznego). Partnerzy Projektu zostali wyłonieni na podstawie Konkursu dla Jednostek ratownictwa górskiego (Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - GOPR, Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - TOPR). Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr 2051/22 z dnia 24 listopada 2022 r. 

Partnerzy Projektu:

  1. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  2. Grupa Regionalna GOPR Grupa Jurajska
  3. Grupa Regionalna GOPR Grupa Podhalańska

Liderem projektu jest Województwo Małopolskie, a projekt realizuje Biuro Inwestycji Strategicznych, które odpowiada za przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej, pozyskanie środków UE i ich późniejsze rozliczenie. 

Na poziomie oddziaływania realizowany Projekt przyczyni się do: 

  • zwiększenia skuteczności i szybkości reagowania służb ratowniczych,
  • poprawy warunków pracy służb działających na rzecz bezpieczeństwa i ratownictwa w województwie małopolskim,
  • zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców terenów zagrożonych wystąpieniem klęsk żywiołowych oraz turystów na terenach górskich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych. 

Całkowita wartość Projektu: 1 327 524,59 zł  

Kwota dofinansowania (85% EFRR): 929 267,21 zł  

Kwota dofinansowania (10% Budżet Państwa): 1 128 395,90 zł 

Lata realizacji 2022-2023.PARTNERZY GOPR 

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

Wsparcie Grupy Podhalańskiej GOPR

Wybierz kwotę:

5 zł 10 zł 20 zł 50 zł 100 zł 200 zł

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869
KRS: 0000156881

Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: biuro@goprpodhale.pl


Inspektor Ochrony Danych 
Jakub Smaza
email: iod@gopr.pl
Gorczański Park Narodowy