×
  • gopr podhale - obrazek tła
|

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR


Termomodernizacja budynków GOPR Grupy Podhalańskiej w Rabce-Zdrój, Waksmundzie oraz Limanowej

Termomodernizacja budynków GOPR Grupy Podhalańskiej w Rabce-Zdrój, Waksmundzie oraz Limanowej

Nazwa Wnioskodawcy: Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Oś 14: REACT-EU dla Zdrowia i Gospodarki w Małopolsce

Działanie 14.3: Wsparcie inwestycyjne Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego


Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów, zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań mających na celu poprawę jakości powietrza, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów zawieszonych. Termomodernizacja obiektów ma na celu poprawę warunków pracy w tym budynku oraz
zminimalizowanie kosztów utrzymania obiektu poprzez uzyskanie jak najlepszych parametrów energetycznych budynku. Zakres rzeczowy projektu: termomodernizacja budynków GP GOPR w Rabce-Zdrój, Waksmundzie oraz Limanowej.

Projekt obejmować będzie: wykonanie termoizolacji budynku pod powierzchnią gruntu i nad gruntem wraz z odtworzeniem elewacji i powierzchni gruntu; docieplenie stropodachu i wymiana pokrycia; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej; izolacja mostków termicznych (balkonów); wymiana oświetlenia oraz potrzebnej instalacji elektrycznej; montaż instalacji fotowoltaicznej; montaż stacji ładowania aut elektrycznych; montaż
instalacji odgromowej; ocieplenie szczytów; montaż magazynu energii; wymiana instalacji sanitarnej. 

W wyniku przeprowadzenia termomodernizacji zapotrzebowanie na energię końcową zmniejszy się o 1607,86 GJ/rok, poprawa efektywności energetycznej osiągniętej w projekcie będzie wynosiła 60,6 %. Po rozbiciu na poszczególne budynki - poprawa efektywności energetycznej dla każdego z budynku wynosić będzie: Rabka - Zdrój: 51,68 % - 181 024,58 kWh/rok (651,69 GJ/rok), Waksmund: 69,85 % - 151 229,53 kWh/rok (544,43 GJ/rok), Limanowa: 67,2 % - 114 374,32 kWh/rok (411,76 GJ/rok). Efektem końcowym przeprowadzenia termomodernizacji będzie również redukcja emisji CO2 o 46,16 %.


Wartość projektu: 11 500 000 zł

Wartość dofinansowania: 11 500 000 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 01-01-2023 r.
Planowany termin rozpoczęcia fazy inwestycyjnej 01-01-2023 r.
Planowany termin rzeczowego i finansowego zakończenia realizacji projektu 30-11-2023 r.PARTNERZY GOPR 

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

Wsparcie Grupy Podhalańskiej GOPR

Wybierz kwotę:

5 zł 10 zł 20 zł 50 zł 100 zł 200 zł

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869
KRS: 0000156881

Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: biuro@goprpodhale.pl


Inspektor Ochrony Danych 
Jakub Smaza
email: iod@gopr.pl
Gorczański Park Narodowy