×
  • gopr podhale - obrazek tła
|

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR


Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z nadbudową, przebudową i rozbudową budynku stacji centralnej Grupy Podhalańskiej GOPR

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia pn. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z nadbudową, przebudową i rozbudową budynku stacji centralnej Grupy Podhalańskiej GOPR (w zakresie przebudowy dachu jednospadowego na dwuspadowy, budowa windy osobowej, klatki schodowej wewnętrznej i rozbudowy o balkony) wraz z infrastrukturą techniczną tj.: budowa utwardzenia, dojścia, miejsc postojowych, na działce 4196/1 w miejscowości Rabka-Zdrój, obręb ew. 0001 Rabka-Zdrój, jedn. ewid. 121112_4 Rabka-Zdrój.

Dokumenty:

16-05-2023-zapytanie-ofertowe-nadzór-autorski-nad-projektem-Rabka-Zdrój

ogloszenie_158703

załączniki edytowalne (1)

ogloszenie_158703-uzupełnienie o kalkulację

Formularz oferty - kalkulacja ceny oferty

Rozstrzygnięcie ogłoszenia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


PARTNERZY GOPR 

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

Wsparcie Grupy Podhalańskiej GOPR

Wybierz kwotę:

5 zł 10 zł 20 zł 50 zł 100 zł 200 zł

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869
KRS: 0000156881

Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: biuro@goprpodhale.pl


Inspektor Ochrony Danych 
Jakub Smaza
email: iod@gopr.pl
Gorczański Park Narodowy