×
  • gopr podhale - obrazek tła
|

TELEFON RATUNKOWY 985 lub 601 100 300

GRUPA PODHALAŃSKA GOPR


"Remont budynku zakwaterowania turystycznego dla potrzeb służby Górskiej Grupy Podhalańskiej GOPR"

  1. Ogłoszenie o zamówieniu.
  2. SIWZ - data zamieszczenia: 26.06.2020 r. 
  3. Zał. nr 1 do SIWZ - data zamieszczenia: 26.06.2020 r.
  4. Program funkcjonalno - użytkowy remont budynku - data zamieszczenia: 26.06.2020 r.
  5. Zmiana terminu składania ofert i otwarcia.
  6. Informacja z otwarcia ofert - data zamieszczenia: 13.07.2020 r.
  7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
  8. Wynik postępowania przetargowego - data zamieszczenia 15.07.2020 r.
  9. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 26.08.2020 r.

PARTNERZY GOPR 

PARTNER GRUPY PODHALAŃSKIEJ

Wspomóż Grupę Podhalańską

Wsparcie Grupy Podhalańskiej GOPR

Wybierz kwotę:

5 zł 10 zł 20 zł 50 zł 100 zł 200 zł

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Podhalańska


Adres
34-700 Rabka Zdrój
al. Tysiąclecia 1

NIP: 736-10-39-808
REGON: 000706869
KRS: 0000156881

Kontakt
tel/fax: (18) 26-76-880
e-mail: biuro@goprpodhale.pl


Inspektor Ochrony Danych 
Jakub Smaza
email: iod@gopr.pl
Gorczański Park Narodowy